Tag Archives: python la gi

Python là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Python

python

Python là gì? Là ngôn ngữ lập trình máy tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề do con người đặt ra. Mã được viết một lần và có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào. Tất nhiên, Python là miễn phí cho mọi người học lập trình.– lap trinh web Python […]