Tag Archives: lap trinh web

Python là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Python

python

Python là gì? Là ngôn ngữ lập trình máy tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề do con người đặt ra. Mã được viết một lần và có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào. Tất nhiên, Python là miễn phí cho mọi người học lập trình.– lap trinh web Python […]

PHP là gì ? Tổng quan về ngôn ngữ PHP

php - lap trinh web

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ. Mã lệnh PHP có thể được nhúng vào trong trang HTML nhờ sử dụng cặp thẻ PHP – hocphp.info/ php […]